nnlit

Posts Tagged ‘Poesi’

Mikrofestival med stort format

In Arrangementer, Internationalt, Reportager on 14. marts 2011 at 11:54

Reportage fra Odense Lyrikfestival 2011

Af Martin Schjönning

Det svenske digterfænomen, UKONs, rustne røst kastes rundt mellem forbløffende mange tilstedeværende. Bag hans stemme ligger junglerytmer og susen af et uset folkehav. Ved PA-anlægget står Martin Glaz Serup, der har sat UKON-stykket Cancerklinikken på, for at eksemplificere temaet i hans åbningstale: At poesiens styrke er dens infinitte stemmer – dens evne til at udtale det der normalt ikke lader sig beskrive. Undervejs begynder man selv at spekulere på lyrikken og dens meritter – og mere kynisk: hvor går dens vidde grænser? Hvornår bliver lyrik eksempelvis til musik?

Læs hele reportagen her

Reklamer

Fucking vælg mig undermålere

In Anmeldelser, Arena, Nye oversættelser on 3. marts 2011 at 11:45

Anmeldelse af Ny Islandsk Poesi – en antologi med ti islandske digtere.

Af Martin Schjönning

Engang påstod Niels Frank at ordet ”Radiator” ikke kunne bruges til noget litterært. Jan Sonnergaard kvitterede, som bekendt, med en novellesamling ved navn Radiator, der blev en dansk bestseller. Klog af skade vil jeg derfor – i stedet for at afslå ideen totalt – nøjes med at spørge: Kan man digte om finanskrisen?

Læs anmeldelsen her

Nordisk besøg i Odense

In Arrangementer on 15. februar 2011 at 11:35

D. 4.-6. marts afholdes den årlige Odense Lyrikfestival i Mimeteateret. Festivalen vokser år for år, og sammen med et solidt udvalg af danske poesiudøvere kommer der i år hele tre nordboer.

Færingen Jóanes Nielsen er præ-aktuel på festivalen idet hans nyeste samling – Der findes dem, der tager måneskin alvorligt – først udkommer på forlaget Torgard d. 11. marts. Nielsen er mest kendt for sin roman, Glansbilledsamlerne fra 2008, der blev rost til skyerne af et uhørt enigt dansk anmelderkorps.

Læs hele artiklen her

Islandsk bredside fra Arena

In Arena, Arrangementer, Nye oversættelser on 14. februar 2011 at 11:18

Forlaget Arena, kendt som arnested for smal litteratur af høj kvalitet, gør klar til en nordisk bredside. Først og fremmest affyrer forlaget to islandske kanoner, med udgivelsen af en samling novelletter og en meget interessant digtantologi.

læs hele artiklen her

Fyldige analyser af nordisk lyrik

In Anmeldelser, Ålborg Universitetsforlag, Faglitteratur on 5. oktober 2010 at 09:28

Anmeldelse af adjunkt Louise Mønsters Nedbrydningens opbyggelighed – litterære historier i det 20. århundredes nordiske modernistiske lyrik, Ålborg Universitetsforlag

af Maria Ibsen

Værket Nedbrydningens opbyggelighed er en omskrevet ph.d. afhandling, der er blevet til en fyldig analyse af fjorten nordiske, modernistiske og kanoniske lyrikforfattere. Louise Mønster har rejst både i tid (hele det 20. århundrede) og geografi (bidrag fra både danske, norske, svenske og finlandssvenske digtere) med den målsætning at finde en ny vej ind den lyriske analyse, der bugter sig mellem biografi/historie og (post)moderne punktnedslag i litteraturhistorien. Den brugte metode har været at finde slægtskaber mellem lyrikken gennem fælles tema og genretræk. Foruden de meget udførlige analyser består værket af en fin gennemgang af modernismebegrebet, der både opsamler og udfolder begrebet og de øvrige ismer som modernismen indeholder. Dette kapitel vil kunne bruges af studerende og andre litteraturinteresserede til at danne sig et overblik over begrebet.

Analysen består af i alt seks kapitler, der hver indeholder deres tema/genre, som forfatteren har fundet i de udvalgte digte. Kapitlerne kredser omkring temaerne ”jeg´et, drømmen, rejsen, Gud, det grimme og sprog. Det grimme eller det hæsliges æstetik er ifølge forfatteren et af de temaer som modernisme dyrker i sin provokerende bevægelse imod det konforme og borgerlige. Kapitlet behandler det hæslige ved kvinden, byen og forfaldet, hvorigennem det påvises, at modernismen leger og rokker ved, hvad skønhed er.

I hvert kapitel analyseres flere digte, som sammenlignes, perspektiveres og vendes overfor de øvrige digte i ordvalg, tema, rimmønster etc. på en associativ facon, der efterhånden får inddraget alle digte i en analytisk krans. Hvert kapitel afsluttes med en delkonklusion, der følger op og sammenfatter, så de bindes sammen efterhånden som værket skrider frem. Sidst i bogen findes en oversigt over alle de digte der er analyseret, således at den også kan bruges som opslagsværk.

Værket kræver noget af sin læser i både på grund af sværhedsgraden i sproget og indholdet af analyserne. Det er en bog, der er udgivet af universitetet, og sikkert fortrinsvist vil blive brugt af folk indenfor samme verden, men søger du en analyse eller videre forståelse af en af dine nordiske yndlingsdigtere, vil du også kunne få glæde af dette værk. Min største undren ved værket har været, at der kun er medtaget et eneste eksempel på en kvindelig nordisk lyriker, nemlig Edith Södergran. Jeg ser frem til at læse fremtidige værker af Louise Mønsters, hvor der forhåbentligt er flere bidrag fra kvindelige nordiske lyrikere.

Ekelöf for let øvede

In Arrangementer, Forlaget Anblik on 30. august 2010 at 08:51

Dansk-Svensk Forfatterselskab inviterer til en aften om den store svenske modernist Gunnar Ekelöf. Ekelöf var en af de mest prominente frontfigurer i svensk (og nordisk) lyrik i 1900-tallets første halvdel, og besad desuden en imponerende analytisk begavelse. Hans værker hidrører orientalsk mystik, surrealistiske tankeeksperimenter, psykologiske overvejelser om jeg’ets eksistens, obskur filosofi og en unik opfattelse af naturen.

Ekelöf skrev også en del meget rammende essays og en række poetologiske artikler, som Forlaget Anblik udgav et udvalg af, på dansk, i februar.

Forfatterselskabets arrangement ledes af Neal Ashley Conrad med den admirable titel-samling: Ph.D.-stipendiat ved Lunds Universitet, mag. art. i litteratur, skrivelærer, kursusarrangør, forfatter, freelance-redaktør, anmelder, skribent, oversætter og foredragsholder. Han skrev sin Ph.D. om netop Gunnar Ekelöf.

Arrangementet foregår torsdag d. 30. september i selskabet lokaler i København, og har undertitlen ”At tænke med Ekelöf – en undersøgelse af paradoksets poetiske og filosofiske potentiale”.

Læs mere her.